Lajm

Ha Bit Vaj Za Nga P Ogradeci: Sho Qja Më Kërkon Që Të Bëj Diç Ka Të T Urps Hme, Ose Ajo Do Të Më…!!!

Një adole shente nga Pogradeci po përjet on pr es ionin ps ik ologjik që shoqja e saj po u shtr on mbi të. Vajzës i kërk ohet të zë rë të das hur, ndr yshe shoqja nuk do ta mbajë më mike sepse “është e pra pa mbetur”./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Historia sho ku ese është rrë fy er.“Jam një 16 vjeçe nga Pogradeci dhe jam nxënëse shumë e mirë në m ësime. Jam shumë sim patike./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet