Lajm

Burri kri tikon gjin jet e gruas së tij shqiptare para gjithë familjes, por përgjigjja e saj është epi ke dhe e sht ang në vend

E gjitha fillon me një darkë familjare. Djali më i vogël i bën të atit një pyetje:“Babi, sa lloje të gjinjve ekzistojnë?”Babai, i be fasuar, përgjigjet:“Epo, bir. /Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Ka tri lloje të gjinjve – kur gratë janë 20 vjeç, gjinjtë janë si pjeprat: të rr umbul lakët dhe të fortë. Kur ata janë 30, 40 dhe 50 vjeç, ato janë si dardha: ende të bukur, por pak të ‘varur’. Pas 60-ave, ata janë si qepë..“Qepë?”“Po, kur i sheh ata, ia plas në lot”.Nëna dhe vajza u hid hëruan. Kjo e fundit e pyet nënën:“Mami, sa lloje penisi ekzistojnë?”Nëna, e hab itur, përgjigjet:/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet