Lajm

“O do shkosh me mua, ose të bëj atë që…”, mjekja fut në dorë pa.cien.tin dhe më pas ndodh çu.di.a

Dia gn ost iko n me k an cer një paci ent dhe nis një mar rë dh ëni e in ti me me të, duke përfunduar më pas në një s han ta h. Kështu, një mjeke është futur në t elashe, sepse sipas disa raporteve ajo ka për fituar nga dobësia e një prej pa cien tëve të saj për të bërë s e.k s me të. Theepa Sundaralingam, 37 vjeç, ishte mjekja që di agn/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet