Lajm

Nëse keni këtë pro blem shëndetësor as mos e çoni nëpërmend të kryeni mar.rëdh.ënie se.ksu.ale. Pas oja është vde.kje.pru.rëse…!!

Nëse keni këtë pro blem shëndetësor as mos e çoni nëpërmend të kryeni mar.rëdh.ënie se.ksu.ale. Pas oja është vde.kje.pru.rëse…!!

Më e rrez.iks.hmja dhe më vde.kjep.rurëse është gjithsesi SI DA.Sëm.undjet që barten sek sual.isht.Sëmu.ndjet më të shpeshta sek sual.isht bartëse janë herpesi gj enital,.…Ndiqen! videon per te kuptuar se per qfare behet fjale:Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…