Lajm

Kujdes Gjithe Ju Qe Perdorni SHISHA Pasi Shka Kton 3 Sem Undje Vde Kje Prurese

Kujdes gjithe ju qe perdorni SHISHA, pasi shkakton 3 semu,ndje vde kjep,rurese! .. 92 përqind e rasteve të sëmundjes së kanc,erit në mushkëri vjen nga thi thja e tymrave të ndrys hëm duke filluar nga duhani e deri tek tymi i shisheve. E kjo e fundit ka bërë bujë tek të rinjtë kosovarë të cilët argëtohen duke pirë shisha e nuk i mendojnë farë ëmet që i shka,ktoj,në organizmit
Specialisti i mushkërive tregon për tri sëmundjet që i shka,kton shisha. Se a i shkak tojnë dë me organizmit të njeriut tymrat e shisheve, dhe cilat lloje të sëmund,jeve i sjellë per me shumeju fto,jme qe te sht,ypni re,klame,n

Kujdes gjithe ju qe perdorni SHISHA, pasi shkakton 3 semu,ndje vde kjep,rurese! .. 92 përqind e rasteve të sëmundjes së kanc,erit në mushkëri vjen nga thi thja e tymrave të ndrys hëm duke filluar nga duhani e deri tek tymi i shisheve. E kjo e fundit ka bërë bujë tek të rinjtë kosovarë të cilët argëtohen duke pirë shisha e nuk i mendojnë farë ëmet që i shka,ktoj,në organizmit
Specialisti i mushkërive tregon për tri sëmundjet që i shka,kton shisha. Se a i shkak tojnë dë me organizmit të njeriut tymrat e shisheve, dhe cilat lloje të sëmund,jeve i sjellë per me shumeju fto,jme qe te sht,ypni re,klame,n