Lajm

Daѕma рërrallore рërfundon në gj a k, tezja e dhëndrit dhe kuѕhërira e nuѕes godaѕin njëra-tjetrën

Alyssa, 18 vjeç ënd ërronte të bënte një martesë në gjykatën lokale të qarkut në Boston, Massachusetts, SH.B.A., por nuk shkoi siç duhej. Një mosm arrë veshje familjare shp ërtheu jashtë ndërtesës kur Alyssa po ku rorë zohej me partnerin e saj Heath. / Hap marketingun dhe shfaqen pamjet ekskluzive per 5 sekonda